Misschien wel de belangrijkste les van de trainingen van Riskjourney is dat een risk coach meer is dan louter een adviseur. Het is geen consultant die je een panklaar advies geeft en ook niet zozeer een luis in de pels. Een risk coach bereikt meer dan een adviseur, omdat – in de woorden van de COSO-organisatie – risicomanagement zowel een art als een science is.
Door René Pennings: De mate van risico’s beheersen is voor van origine ‘blauwe’ adviseurs een science, een wetenschap. Blauw, want deze jongens vinden comfort in cijfers en checklisten en niet zozeer in soft controls zoals kijken hoe je de mind set of risk appetite zou kunnen bijstellen. Dat laatste is meer kunst en vliegwerk, een oprechte art, waar de methodisch ingestelde adviseur zich niet senang bij voelt. Een risk coach heeft zich bekwaamd in beide kanten van deze medaille. Co-auteur van het boek ‘No Risk, No Fun, René Pennings was gast in de Foundation Training Riskcoach op 12 september.

Leave a Reply