Mijn favorieten

Overige

(For English text scroll down) ?

Nieuwbouw
Met een steeds kritischer wordende consument zien we de relatie tussen enerzijds de makelaardij en anderzijds de overheid en de woningbouwcorporaties, architecten, aannemers, bouwers en particuliere opdrachtgevers veranderen. Omdat wij als makelaarskantoor nauw contact met de die bewuste consument hebben, is het voor de andere partijen belangrijk om onze stem te horen.
Wij zien dat wij als makelaar steeds vaker gevraagd worden mee te denken in het voortraject van een nieuwbouwproject. Als kenner van de regio, kunnen wij onze expertise in een vroegtijdig stadium inzetten, zodat de verkoop van het project ook sneller en efficiënter kan verlopen.
Wij adviseren op basis van feiten en gedegen onderzoek. Wij bieden aan alle geïnteresseerde partijen een unieke rapportage aan die als beleids- en sturingsinstrument kan worden ingezet.
Tevens bieden wij u ondersteuning bij vraagstukken als locatieonderzoek, markt- en doelgroeponderzoek, marketing- en verkoopplannen en klantbegeleiding.
  
BOG
Bent u op zoek naar nieuw kantoor-, bedrijfs- of winkelpand, dan bent u bij De Vries Robbé Makelaardij aan het juiste adres. De bedrijfshuisvestingsmarkt is voortdurend in beweging. Keuzes in locaties en wensen en eisen van bedrijven veranderen. Onze kennis van de regio en de onroerend goed markt is door onze jarenlange ervaring groot. Wij kunnen u adviseren en begeleiden in de zoektocht naar een koop- of huurpand. Ook als u uw kantoor-, bedrijfs-, of winkelpand wilt verkopen of verhuren, adviseren en begeleiden wij u graag.
  
Beheer
Voor het in stand houden van uw eigendom tijdens uw afwezigheid is het verstandig uw pand goed te laten beheren. Dit moet professioneel en deskundig gebeuren. De zorg voor het inchecken van de huurder, het innen van de verhuursom, het verzorgen van herstel- en onderhoudswerkzaamheden en andere zaken wordt u uit handen genomen door onze professionele beheerders.
 
Hypotheken
Door de vele veranderingen in de verstrekking van hypotheken en de hypotheekvormen is het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over de voor u passende mogelijkheden. Door het toenemend aantal adviesketens en aanbieders op internet is de hypotheekmarkt er niet overzichtelijker op geworden. Samen met u inventariseren wij uw wensen en mogelijkheden. Hierna worden de verschillende hypotheekvormen en aanbiedingen vergeleken en zoeken wij de hypotheekverstrekker die het beste bij u past.
 
Consultancy
Wenst u een gericht advies over uw huis, belegging of nieuwbouwontwikkeling, dan kunnen wij dit met onze gedegen kennis van de onroerend goed markt voor uw verzorgen.
Wij brengen het project in kaart door :
Probleemanalysering, onderzoek op het gebied van planologie, juridische bepaaldheid, marktonderzoek en onderzoek op het gebied van courantheid. Dit alles verwerken wij tot een gedegen rapport.
  
 

Extra Services


New developments
With consumers becoming more and more critical, we see a changing role for us as real estate agents. On the one hand we have the relationship with our clients and on the other hand we have the relationship between government authorities, architects, building corporations and builders. Because of our close relationship with our clients we need to have our voice heard at the start of a new development. As experts in this region, we can help with the efficient and fast sale of these new developments.We give advice based on sound research. WE also help with important issues such as market research, target research, marketing and sales.
 
Commercial Property Market
Are you looking for new business premises for an office, company or shop? De Vries Robbe can help you. The industrial marketing is ever changing. Choices for location, demands, etc. are always shifting. Our vast knowledge of the area and professional real estate market will help in finding the best suitable rental or sales commercial property. In addition, if you would like to sell or rent your commercial property, De Vries Robbe is your match.
 
Property Management
Taking care of your property during your absence as if it was our own. Our management department will keep an eye on your property during your absence, including keeping financial matters up to date plus refurbishing and maintenance work. A Home Condition Report will meticulously record the state of the property before new tenants move in and also all financial matters will be taken care of by our property managers.
 
Mortgages
The many trends for different types of mortgages, advisory services and providers on the Internet have made choosing the right mortgage a complex matter. We take the time to look at what you want and what you can afford before finding and comparing what is on offer. We match your borrowing requirements to the party who suits your individual situation the best.

Consultancy
Would you like to have specific advice about your home, investment or new project development?  De Vries Robbé is the expert to arrange this for you.
We will make a complete report with a sound problem analysis, research of town planning, legal advice, market research and marketability of the specific development.

Would you like to receive more information concerning our consultancy department, please fill in the contact form or contact our office to speak to one of our team members.